Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská chirurgia  (1)Detská dermatovenerológia  (1)Detská psychiatria  (1)Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (2)Pediatrická anestéziológia  (2)Pediatrická hematológia a onkológia  (1)Pediatrická neurológia  (1)Pediatrická oftalmológia  (1)Pediatrická ortopédia  (2)Pediatrická otorinolaryngológia  (1)Pediatrická pneumológia a ftizeológia  (2)Pediatrická urológia  (1)Transplantačné  (1)

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:00607231
Adresa:Limbová 1, 833 40 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@dfnsp.sk
Web:www.dfnsp.sk/2013/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta*2,602,552,19-0,89
  Správanie lekárov na oddelení*2,292,221,91-0,90
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe*2,862,892,27-0,95
  Správanie sestier na oddelení*2,212,222,03-0,59
  Starostlivosť lekárov na oddelení*2,072,061,91-0,43
  Starostlivosť sestier na oddelení*2,142,171,94-0,67
  Kvalita ubytovania na oddelení*3,713,612,94-0,96
  Kvalita stravy na oddelení*3,863,503,21-0,63
  Kvalita upratovania na oddelení*3,503,332,61-0,96
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť*2,362,331,94-0,89
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe*2,072,061,76-0,78
  Informácie od sestier o ďalšom postupe*2,292,281,94-0,69
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice*1,861,891,88-0,03
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,3 %0,2 %0,3 %0,3 %0,6 %0,65
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu****6,7 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %0,0 %7,7 %0,23
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,1 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %0,45
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,2 %40,6 %5,2 %5,9 %6,5 %0,55
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,5 %25,9 %9,2 %13,0 %13,5 %0,13
  Reoperovanosť4,9 %1,7 %4,0 %4,1 %3,8 %-0,41
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,9 %3,6 %2,6 %2,5 %3,4 %0,17
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,8 %0,9 % 
  Operovanosť30,0 %18,8 %23,1 %23,1 %0,00
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1341,170-0,28
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 5601 7679 27415 6019 225 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,44,64,95,05,40,34
  Točivosť pacienta7,7 %2,3 %4,4 %5,1 %6,1 %0,29
  Prijaté preklady1,5 %1,7 %1,6 %1,5 %2,1 %-0,85
  Odchádzajúce preklady1,0 %0,8 %1,3 %1,2 %1,6 %0,94
  Plánovanosť17,6 %38,8 %37,4 %31,8 %26,0 %0,68
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 1166962 5245 3362 667 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,412,40,07
  Počet lôžok443397418  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti36 389 190 €12 715 003 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám90,8 %59,7 %-0,79
  Tržby40 093 066  €21 315 639  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-5 982 393  €-2 144 115  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 996 279  €1 419 300  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-9,9 %-3,4 %-0,76
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti60,3 %57,3 %0,22
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,494,34-0,04