Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44455356
Adresa:Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda zobraziť na mape
E-mail:sekr@nspds.sk
Web:www.nemocnicads.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,681,882,662,072,170,28
  Správanie lekárov na oddelení1,451,851,961,681,770,32
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,652,152,321,951,970,09
  Správanie sestier na oddelení1,761,692,381,991,90-0,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,611,771,961,761,800,17
  Starostlivosť sestier na oddelení1,701,692,131,861,870,04
  Kvalita ubytovania na oddelení1,801,692,352,002,310,75
  Kvalita stravy na oddelení1,992,772,712,342,480,41
  Kvalita upratovania na oddelení1,521,541,811,631,950,99
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,621,852,131,831,890,19
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,611,692,281,871,940,25
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,761,692,482,032,110,28
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,692,232,602,092,120,13
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,422,422,20-0,41
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,422,422,420,01
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,7 %4,0 %5,0 %4,4 %3,2 %-0,32
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,3 %*7,5 %8,5 %11,8 %0,25
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*4,0 %2,6 %4,6 %0,50
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,4 %10,0 %15,6 %15,1 %12,8 %-0,16
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,2 %0,7 %3,4 %2,9 %2,0 %-0,74
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,9 %12,5 %7,5 %7,6 %5,4 %-0,78
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti36,9 %27,8 %36,7 %36,3 %36,8 %0,03
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,4 %0,0 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,35
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,2 %18,8 %5,4 %6,0 %6,5 %0,23
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,3 %22,0 %7,4 %11,6 %11,8 %0,05
  Reoperovanosť4,0 %0,7 %4,7 %4,2 %2,7 %-1,18
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %3,6 %2,6 %3,0 %0,19
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť65,5 %45,6 %58,7 %59,9 %58,5 %0,11
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9760,9750,01
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6788538 98213 5139 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,84,95,35,25,80,26
  Točivosť pacienta19,1 %0,8 %5,9 %9,3 %8,2 %-0,27
  Prijaté preklady1,3 %0,7 %1,3 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady1,3 %2,2 %2,7 %2,3 %3,0 %0,56
  Plánovanosť18,2 %11,4 %28,7 %24,7 %26,9 %-0,13
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 2571832 9694 4092 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,916,1-0,29
  Počet lôžok358  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu108108102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu9797121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti7 974 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %14,8 %0,45
  Tržby14 583 609  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení394 325  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku615 744  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,9 %4,2 %0,29
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti50,7 %51,8 %-0,07
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií4 440 €762 €-2,88
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,480,76-0,65
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,925,14-0,11
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovHodnotenie slovenských pôrodníc:
celkové hodnotenie - 5. miesto v SR,
spokojnosť mamičiek - 2. miesto v SR
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiortopédia gynekológia chirurgia