Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPaliatívna medicínaPediatriaPediatrická ortopédiaPsychiatriaÚrazová chirurgiaUrológiaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany

Nemocnice s poliklinikami, n.o. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Leviciach a v Topoľčanoch. Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45732205
E-mail:nsp@nsptopolcany.sk, sekretariat@nsplevice.sk
Web:www.nsptopolcany.sk
Prevádzkovateľ:Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,911,992,822,312,08-1,16
  Správanie lekárov na oddelení1,601,862,502,011,82-0,90
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,781,962,712,202,02-0,85
  Správanie sestier na oddelení1,791,712,862,251,99-1,22
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,681,712,602,081,86-1,12
  Starostlivosť sestier na oddelení1,831,892,852,281,96-1,40
  Kvalita ubytovania na oddelení2,282,433,312,742,44-0,80
  Kvalita stravy na oddelení2,672,643,352,962,57-1,61
  Kvalita upratovania na oddelení1,951,822,842,322,01-1,16
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,781,752,642,151,95-1,00
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,801,822,532,121,97-0,68
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,892,182,862,332,16-0,79
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,822,112,762,252,19-0,28
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,822,822,51-0,64
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,662,662,19-0,99
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu346168187177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu288182195206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,8 %1,2 %4,3 %3,4 %3,2 %-0,07
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti15,6 %*18,0 %17,3 %12,3 %-0,78
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí3,3 %*1,4 %1,8 %4,7 %0,59
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,4 %17,2 %17,2 %16,4 %13,6 %-0,30
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,6 %0,4 %0,4 %-0,01
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,3 %1,0 %4,5 %3,4 %2,5 %-0,56
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,4 %4,1 %15,0 %9,3 %11,1 %0,12
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti20,2 %37,8 %24,7 %42,8 %1,05
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,2 %0,8 %0,7 %0,8 %0,10
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,0 %8,2 %11,7 %11,4 %10,9 %-0,17
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní13,7 %10,5 %15,0 %14,5 %14,4 %-0,02
  Reoperovanosť5,6 %1,5 %2,5 %3,2 %4,1 %0,42
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,1 %2,3 %2,0 %2,2 %0,03
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,4 %0,3 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,2 %0,5 % 
  Operovanosť77,1 %58,3 %44,8 %54,3 %59,1 %-0,33
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5 2552 41812 80720 4808 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,64,39,46,76,4-0,14
  Točivosť pacienta6,1 %4,6 %27,9 %12,8 %8,3 %-0,83
  Prijaté preklady0,8 %1,1 %0,9 %1,4 %-0,15
  Odchádzajúce preklady1,3 %1,5 %2,7 %2,2 %2,7 %0,33
  Plánovanosť17,2 %19,1 %64,2 %32,7 %20,1 %0,68
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 0117502 6825 4431 914 
  Počet lôžok625606  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 905 166 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám8,0 %15,2 %0,25
  Tržby27 798 406  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 082 869  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku504 178  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,7 %4,0 %0,20
  Krátkodobé záväzky6 614 558  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky385 537  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,9 %38,7 %0,92
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 025 €3 776 €0,40
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,462,020,21
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,916,250,36
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovOcenenia v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja:
- Zdravotník roka v kategórii Iný zdrav. pracovník - r.2011,2012
- Zdravotník roka v kategórii - sestra - r. 2012
- Zdravotnícky čin roka - r. 2013

rok 2012 - najlepšie hodnotená pôrodnica v Nitrianskom kraji
 Ďalšie úspechy či silné stránkyVysokokvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Primári niektorých odborov sú krajskými odborníkmi.
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiOrtopédia, Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekológia a pôrodníctvo Traumatológia Ortopédia
 Zákroky s najväčšími odborníkmiZákroky chirurgických odborov
laparoskopické zákroky v gynekológii, ortopédii