Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36713091
Adresa:Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec zobraziť na mape
E-mail:info@nsphlohovec.sk
Web:www.nsphlohovec.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**2,05*
  Správanie lekárov na oddelení**1,79*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,98*
  Správanie sestier na oddelení**1,97*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,83*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,94*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,36*
  Kvalita stravy na oddelení**2,51*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,98*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,93*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,96*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,14*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**2,16*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková12,8 %*11,5 %3,0 %-2,95
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**12,2 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***12,2 %*
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %*0,0 %0,2 %0,98
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,5 %11,5 %6,3 %-1,93
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,5 %11,5 %11,3 %-0,07
  Dekubity (preležaniny)0,0 %*0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza7,4 %0,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV85125056028 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)20,513,212,813,96,5-2,78
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %9,4 %1,70
  Prijaté preklady11,8 %8,3 %2,8 %4,2 %2,4 %0,20
  Odchádzajúce preklady7,1 %0,0 %9,9 %9,3 %2,7 %-3,89
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %12,5 %4,91
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00001 708 
  Počet lôžok303030  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám13,3 % 
  Tržby870 484  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-55 424  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku249 384  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje22,3 %4,0 %2,87
  Krátkodobé záväzky1 578 896  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky1 178  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci593 801  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti7,0 %44,7 %-2,50
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,801,15