Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Angiológia  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (3)Cievna chirurgia  (1)JIS cievnej chirurgie  (1)JIS kardiochirurgická  (1)JIS kardiologická  (1)Kardiochirurgia  (2)Kardiológia  (2)Pediatrická anestéziológia  (1)Pediatrická kardiológia  (1)Pediatrická rádiológia  (1)Rádiológia  (2)Transplantačné  (1)

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava

Kategória:Kardiocentrá
IČO:35971126
Adresa:Limbová 1, 833 48 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@nusch.sk
Web:www.nusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,271,512,021,691,62-0,58
  Správanie lekárov na oddelení1,131,101,541,341,380,32
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,251,501,741,531,48-0,29
  Správanie sestier na oddelení1,241,201,801,531,50-0,52
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,131,301,611,391,38-0,14
  Starostlivosť sestier na oddelení1,161,301,711,461,470,24
  Kvalita ubytovania na oddelení1,272,201,711,561,50-1,18
  Kvalita stravy na oddelení1,501,802,101,841,80-0,32
  Kvalita upratovania na oddelení1,231,602,031,681,48-1,08
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,161,301,571,391,34-1,11
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,311,301,801,571,55-0,22
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,391,301,951,681,63-0,35
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,502,202,031,821,73-0,62
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,351,351,34-0,04
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,351,351,34-0,04
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,7 %1,3 %0,9 %0,9 %1,0 %0,42
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,2 %2,0 %1,7 %1,6 %3,0 %1,42
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí1,9 %8,1 %5,5 %4,9 %5,0 %0,08
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***27,3 %19,2 %-0,79
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,0 %0,0 %0,2 %0,4 %1,0 %1,24
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,0 %0,0 %2,2 %2,3 %3,5 %0,67
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,4 %0,0 %0,0 %0,5 %0,5 %1,19
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti56,7 %66,7 %26,3 %39,4 %56,4 %1,16
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,43
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,6 %18,2 %7,2 %9,4 %10,4 %0,44
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní47,3 %23,4 %9,1 %18,1 %18,2 %0,03
  Reoperovanosť6,2 %6,3 %3,3 %4,3 %5,2 %0,42
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Operovanosť73,7 %65,3 %77,9 %76,3 %81,5 %-0,78
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index2,1042,227-0,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 0435858 65112 2799 027 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,84,94,34,53,4-1,05
  Točivosť pacienta33,2 %11,6 %27,8 %28,4 %23,1 %-0,47
  Prijaté preklady6,0 %9,2 %7,0 %6,8 %9,3 %-0,93
  Odchádzajúce preklady6,8 %6,8 %7,5 %7,3 %7,9 %0,09
  Plánovanosť48,2 %42,7 %51,4 %50,2 %45,8 %0,61
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 3142021 4232 9392 567 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,322,60,32
  Počet lôžok282  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie130130130 
  Operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia *** 
  Operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne 454545 
  Operácia aneuryzmy aorty 414141 
  Operácia na koronárnych artériách343434 
  Implantácia ICD 252541 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti24 655 €6 164 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,0 %-1,36
  Tržby76 019 626  €46 440 199  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení366 580  €1 136 502  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 479 760  €1 696 540  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,7 %6,1 %-0,38
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti63,3 %55,3 %0,64
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,523,88-1,04