Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti JIS ortopedická  (1)Ortopédia  (1)

clinica orthopedica, s.r.o.

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:35873272
Adresa:Nevädzová 6, 821 01 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:ortoped@ortoped.sk
Web:www.clinicaorthopedica.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,34*1,401,331,530,92
  Správanie lekárov na oddelení1,33*1,001,231,270,18
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,31*1,291,281,390,61
  Správanie sestier na oddelení1,32*1,001,221,380,69
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,28*1,001,201,320,67
  Starostlivosť sestier na oddelení1,32*1,001,221,330,64
  Kvalita ubytovania na oddelení1,43*1,001,301,660,92
  Kvalita stravy na oddelení1,44*1,531,431,800,95
  Kvalita upratovania na oddelení1,24*1,001,161,511,06
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,291,241,350,56
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,31*1,291,281,400,56
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,26*1,291,251,500,90
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,59*2,111,671,720,18
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,421,16
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,001,390,87
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %*0,0 %0,0 %1,1 %0,58
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %0,0 %0,0 %0,6 %1,53
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Reoperovanosť0,0 %*0,0 %0,0 %2,3 %0,40
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Operovanosť100,0 %30,4 %93,2 %91,5 %79,8 %0,44
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4911,0821,01
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV139311453152 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)1,02,61,31,310,01,45
  Točivosť pacienta0,7 %19,4 %0,0 %2,2 %4,7 %0,53
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,5 %-0,69
  Odchádzajúce preklady0,0 %9,7 %0,0 %1,0 %1,9 %0,17
  Plánovanosť93,5 %9,7 %97,2 %87,0 %69,3 %0,61
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV13810133281491 
  Počet lôžok15  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*** 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu*** 
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,550,70