Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Chirurgia  (2)Chirurgia ruky  (1)Dermatovenerológia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (2)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Hematológia a transfuziológia  (1)Hrudníková chirurgia  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (2)JIS hematologická  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (2)Neonatológia  (2)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (2)Oftalmológia  (2)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Plastická chirurgia  (2)Pneumológia a ftizeológia  (2)Psychiatria  (2)Transplantačné  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (2)Vnútorné lekárstvo  (2)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00606707
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:unlp@unlp.sk, sekretariat@unlp.sk
Web:www.unlp.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,821,813,282,382,32-0,31
  Správanie lekárov na oddelení1,571,502,361,861,880,14
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,681,662,532,002,090,53
  Správanie sestier na oddelení1,821,672,662,112,03-0,43
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,651,612,541,981,93-0,33
  Starostlivosť sestier na oddelení1,821,612,572,061,97-0,60
  Kvalita ubytovania na oddelení2,322,563,292,752,61-0,69
  Kvalita stravy na oddelení2,402,793,372,862,71-0,89
  Kvalita upratovania na oddelení1,861,793,042,292,18-0,55
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,631,502,541,951,970,15
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,551,572,792,032,060,15
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,761,832,842,192,210,13
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,821,643,032,242,19-0,50
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,812,812,21-1,44
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,003,002,44-1,22
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %1,8 %3,0 %2,6 %2,6 %0,07
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti7,4 %*8,0 %7,7 %8,9 %0,65
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí19,0 %*14,6 %14,7 %5,5 %-2,01
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,6 %15,4 %12,9 %12,6 %12,2 %-0,17
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,7 %*0,0 %2,3 %3,4 %0,22
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,6 %1,1 %3,4 %2,5 %1,8 %-1,09
  Materská úmrtnosť**0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti5,8 %5,5 %7,1 %6,7 %3,7 %-1,33
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti45,2 %24,5 %60,7 %54,8 %51,5 %-0,14
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,31
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,4 %8,6 %5,1 %6,9 %7,0 %0,01
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní31,4 %12,5 %7,4 %15,6 %11,9 %-0,96
  Reoperovanosť4,6 %2,0 %3,0 %3,6 %3,3 %-0,29
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,0 %18,6 %4,2 %5,7 %3,4 %-1,37
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,3 %0,2 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,9 %1,1 %0,6 % 
  Operovanosť85,6 %58,3 %71,7 %75,3 %77,5 %-0,43
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,2411,1870,79
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV15 9994 26525 69745 96136 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,86,26,46,26,20,01
  Točivosť pacienta17,0 %0,4 %6,6 %9,7 %7,9 %-0,64
  Prijaté preklady1,4 %2,4 %2,5 %2,1 %1,9 %0,27
  Odchádzajúce preklady2,9 %3,0 %5,6 %4,4 %3,0 %-1,64
  Plánovanosť28,6 %25,8 %46,6 %38,4 %35,5 %0,37
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7 7551 3909 52118 66616 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,116,7-2,13
  Počet lôžok1 347  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 46**4755 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu156143171161157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu162*182169182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti96 272 903 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám105,2 %83,2 %-0,56
  Tržby91 537 466  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-17 332 812  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 137 294  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-15,5 %-9,3 %-0,62
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti49,6 %65,3 %-1,21
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 176 €1 086 €-0,88
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,740,77-1,95
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,578,34-0,38