Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS centrálna  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)JIS úrazová  (1)JIS urologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44452519
Adresa:Hodská 38, 924 01 Galanta zobraziť na mape
E-mail:nspga@nemocnica-galanta.sk
Web:www.nemocnica-galanta.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,882,062,842,322,05-1,07
  Správanie lekárov na oddelení1,411,842,421,911,79-0,54
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,692,082,382,051,98-0,26
  Správanie sestier na oddelení1,831,812,972,301,97-1,25
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,591,922,381,991,83-0,65
  Starostlivosť sestier na oddelení1,801,892,932,291,94-1,32
  Kvalita ubytovania na oddelení2,572,383,422,892,36-1,24
  Kvalita stravy na oddelení2,662,843,413,012,51-1,63
  Kvalita upratovania na oddelení1,942,223,202,531,98-1,66
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,701,892,632,121,93-0,72
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,731,892,532,091,96-0,53
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,851,922,892,292,14-0,54
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,862,052,892,322,16-0,74
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,2 %1,7 %4,7 %4,0 %3,0 %-0,37
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti20,0 %*17,5 %17,5 %12,2 %-0,68
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*3,7 %2,7 %4,8 %0,43
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,6 %9,5 %13,2 %12,5 %12,2 %-0,03
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*1,9 %1,1 %0,3 %-2,41
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %1,3 %3,0 %2,6 %2,0 %-0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,4 %5,4 %10,0 %9,1 %5,8 %-0,63
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti35,0 %45,2 %21,2 %25,0 %35,3 %0,53
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,17
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,6 %15,2 %5,5 %5,7 %6,3 %0,20
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,9 %14,8 %7,8 %9,9 %11,3 %0,35
  Reoperovanosť3,2 %2,5 %2,1 %2,4 %2,6 %0,03
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,7 %1,3 %3,1 %0,41
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,9 %0,6 % 
  Operovanosť62,2 %27,2 %57,3 %55,1 %56,9 %-0,15
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9590,9020,29
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 5081 2518 71212 4718 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,35,55,46,50,43
  Točivosť pacienta16,5 %1,6 %11,5 %9,4 %-0,37
  Prijaté preklady1,6 %1,1 %1,4 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady1,2 %1,4 %1,3 %2,7 %0,84
  Plánovanosť7,8 %14,6 %10,1 %12,5 %-0,14
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9112871 4952 6931 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)19,715,8-1,44
  Počet lôžok438459450  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti64 643 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,4 %13,3 %0,46
  Tržby15 064 871  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 219 580  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku366 742  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje10,5 %4,0 %1,02
  Krátkodobé záväzky4 463 369  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky569 229  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci244 569  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti38,1 %44,7 %-0,44
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií7 457 €1 387 €-2,75
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií5,610,86-3,68
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,625,80-0,76
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovCertifikát bezpečnej nemocnice - 2014
Sprievodca pôrodnicami - 3. miesto - 2013
  Ďalšie úspechy či silné stránkyOcenenie Biele srdce
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamineurológia, ortopédia, traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že bez údajov VšZP, a.s. je výpovedná hodnota indikátorov na portáli za naše zdravotnícke zariadenie skreslená, nakoľko vzhľadom na regionálne rozloženie poistenosti je takmer 80% hospitalizovaných pacientov poistených vo VšZP, a.s. V rámci indikátora - Spokojnosť pacientov - je tak hodnota jednotlivých ukazovateľov vypočítaná z počtu dotazníkov pacientov, ktoré nepredstavuje ani 1% z celkového počtu hospitalizovaných pacientov za rok. V záujme zabezpečenia trvalého zvyšovania kvality poskytovaných služieb si realizujeme v škále identických ukazovateľov interné prieskumy spokojnosti pacientov, ktoré nám poskytujú pozitívnejšie hodnoty oproti ukazovateľom na portáli a to na úrovni zverejnených priemerných hodnôt v danej kategórii zariadení v rámci SR. V záujme zvýšenia výpovednej hodnoty indikátorov a tým aj reálnej kvality zariadení by bolo vhodné : - zverejňovanie hodnôt ukazovateľov za všetky zdravotné poisťovne - jednoznačnejšie zadefinovanie štátnych (zákonných) indikátorov kvality a ostatných indikátorov kvality.