Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (2)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36597376
Adresa:SNP 76, 075 01 Trebišov zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.tv@svetzdravia.com
Web:tv.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,652,032,682,172,17-0,02
  Správanie lekárov na oddelení1,491,761,961,741,770,10
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,511,762,241,881,970,34
  Správanie sestier na oddelení1,521,942,041,821,900,31
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,471,712,131,801,80-0,01
  Starostlivosť sestier na oddelení1,562,002,211,921,87-0,16
  Kvalita ubytovania na oddelení1,982,352,662,342,31-0,08
  Kvalita stravy na oddelení2,022,412,682,382,480,30
  Kvalita upratovania na oddelení1,582,182,001,861,950,28
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,531,882,131,851,890,12
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,672,002,211,961,94-0,07
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,692,182,352,062,110,16
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,742,182,632,212,12-0,32
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,422,422,20-0,41
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,542,542,42-0,20
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %2,0 %3,1 %2,6 %3,2 %0,16
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**7,5 %8,5 %11,8 %0,25
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**17,6 %13,6 %4,6 %-2,27
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu12,2 %27,3 %12,7 %13,6 %12,8 %-0,05
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,6 %1,1 %1,8 %1,7 %2,0 %0,27
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,5 %18,2 %11,2 %11,6 %5,4 %-2,12
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti16,9 %12,7 %15,5 %15,3 %36,8 %1,20
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,2 %0,1 %0,1 %0,2 %0,35
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,2 %11,1 %5,2 %6,7 %6,5 %-0,09
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,7 %13,9 %8,6 %11,1 %11,8 %0,19
  Reoperovanosť4,4 %2,1 %4,5 %4,1 %2,7 %-1,13
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)6,6 %7,3 %1,5 %4,1 %3,0 %-0,63
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť42,4 %34,4 %53,4 %48,0 %58,5 %-0,82
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9550,975-0,11
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 6052 3459 55014 5009 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,25,87,16,95,8-0,42
  Točivosť pacienta7,7 %0,5 %8,5 %7,0 %8,2 %0,32
  Prijaté preklady1,9 %1,0 %1,8 %1,7 %2,2 %-0,05
  Odchádzajúce preklady2,1 %1,7 %3,0 %2,6 %3,0 %0,32
  Plánovanosť11,6 %18,4 %42,2 %32,9 %26,9 %0,35
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1302222 1333 4852 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,416,10,26
  Počet lôžok461  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 622 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby17 360 019  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení467 488  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku125 154  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,4 %4,2 %-0,09
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti63,2 %51,8 %0,71
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií345 €762 €0,33
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,690,760,07
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,215,14-0,16