Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36339865
Adresa:SNP 26, 972 51 Handlová zobraziť na mape
E-mail:nemocnicahandlova@nemha.sk
Web:www.nemha.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**2,17*
  Správanie lekárov na oddelení**1,77*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,97*
  Správanie sestier na oddelení**1,90*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,80*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,87*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,31*
  Kvalita stravy na oddelení**2,48*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,95*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,89*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,94*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,11*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**2,12*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková23,3 %13,3 %21,8 %3,2 %-5,09
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti7,7 %*13,3 %11,8 %-0,11
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,6 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu21,7 %21,7 %12,8 %-0,62
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,0 %11,0 %6,5 %-2,04
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,6 %16,6 %11,8 %-1,39
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***3,0 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,5560,9753,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV183331 2631 4799 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)18,812,212,713,55,8-3,01
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %8,2 %2,12
  Prijaté preklady53,0 %24,2 %47,9 %48,0 %2,2 %3,90
  Odchádzajúce preklady2,2 %9,1 %4,4 %4,2 %3,0 %-0,90
  Plánovanosť32,8 %30,3 %27,4 %28,1 %26,9 %0,07
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV229002292 842 
  Počet lôžok62  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám14,8 % 
  Tržby2 646 410  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení70 765  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku114 369  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,0 %4,2 %0,30
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti24,4 %51,8 %-1,71
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií13,525,14-1,22