Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (2)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (2)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (2)Neurológia  (2)Pediatria  (2)Psychiatria  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnice Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.)

Nemocnice a polikliniky, a.s. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom (vrátane prevádzky v Banskej Štiavnici). Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35960884
E-mail:sekretariat@nemocnicazh.sk, lucia.minkova@svetzdravia.com, lucia.zvarova@svetzdravia.com
Web:zh.svetzdravia.com/, bs.svetzdravia.com/, rs.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,921,752,712,232,05-0,73
  Správanie lekárov na oddelení1,691,642,482,011,79-0,98
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,951,722,722,241,98-0,95
  Správanie sestier na oddelení1,741,622,642,101,97-0,50
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,821,542,612,121,83-1,20
  Starostlivosť sestier na oddelení1,811,492,592,101,94-0,60
  Kvalita ubytovania na oddelení2,282,033,062,582,36-0,51
  Kvalita stravy na oddelení2,312,333,102,652,51-0,47
  Kvalita upratovania na oddelení1,741,592,422,011,98-0,09
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,861,722,652,171,93-0,91
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,851,672,722,191,96-0,92
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,891,922,692,232,14-0,33
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,061,742,882,362,16-0,91
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,7 %1,5 %4,4 %3,3 %3,0 %-0,13
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti22,1 %*13,5 %16,5 %12,2 %-0,56
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,9 %*13,3 %8,6 %4,8 %-0,79
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,9 %6,8 %15,4 %14,2 %12,2 %-0,15
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,2 %1,3 %3,6 %2,9 %2,0 %-0,06
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,3 %10,8 %8,3 %7,0 %5,8 %-0,24
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti22,8 %20,0 %23,3 %23,0 %35,3 %0,64
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 %0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,5 %13,4 %4,0 %6,1 %6,3 %0,06
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,1 %13,8 %6,4 %12,3 %11,3 %-0,27
  Reoperovanosť2,4 %2,2 %1,4 %1,9 %2,6 %0,10
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,9 %13,3 %1,6 %3,3 %3,1 %-0,03
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,6 % 
  Operovanosť53,8 %17,8 %50,7 %46,7 %56,9 %-0,83
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8310,902-0,37
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 4803 05410 03422 5688 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,85,95,96,50,24
  Točivosť pacienta9,7 %1,8 %7,8 %9,4 %0,30
  Prijaté preklady1,7 %1,7 %2,1 %1,9 %2,4 %-0,06
  Odchádzajúce preklady2,0 %2,0 %2,0 %2,7 %0,43
  Plánovanosť3,2 %7,6 %4,3 %12,5 %-0,46
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 0445708543 4681 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,015,80,67
  Počet lôžok615668672  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti380 866 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,8 %13,3 %0,44
  Tržby48 918 134  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 347 048  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 059 700  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,0 %4,0 %0,46
  Krátkodobé záväzky4 546 206  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky207 941  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,2 %44,7 %-0,16
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií798 €1 387 €0,27
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,330,86-0,36
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,315,80-0,70