Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Neurológia  (1)

Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35768568
Adresa:Šancová 110, 831 04 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:znap@novapharm.sk
Web:www.znap.sk/ba/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,832,682,402,05-1,38
  Správanie lekárov na oddelení1,282,141,851,79-0,26
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,442,352,041,98-0,21
  Správanie sestier na oddelení1,522,292,041,97-0,24
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,452,352,051,83-0,92
  Starostlivosť sestier na oddelení1,592,292,061,94-0,44
  Kvalita ubytovania na oddelení2,753,213,062,36-1,64
  Kvalita stravy na oddelení2,133,062,752,51-0,78
  Kvalita upratovania na oddelení2,253,373,001,98-3,08
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,722,622,321,93-1,45
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,592,532,211,96-1,01
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,232,862,652,14-1,82
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,003,092,722,16-2,55
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %3,0 %1,02
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,98
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,0 %0,4 %0,5 %6,3 %2,10
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní2,0 %0,6 %0,8 %11,3 %2,68
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1057818868 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,66,66,5-0,06
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %9,4 %1,70
  Prijaté preklady0,0 %0,1 %0,1 %2,4 %-0,26
  Odchádzajúce preklady1,0 %1,0 %2,7 %1,02
  Plánovanosť77,1 %77,1 %12,5 %3,63
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV800801 708 
  Počet lôžok3633  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti167 753 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám2,1 %13,3 %0,40
  Tržby8 022 721  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení270 934  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku233 438  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,3 %4,0 %0,35
  Krátkodobé záväzky755 209  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky33 260  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti37,5 %44,7 %-0,48
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,295,80-1,09