Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Neurológia  (1)

Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35768568
Adresa:Šancová 110, 831 04 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:znap@novapharm.sk
Web:www.znap.sk/ba/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,973,132,912,17-2,22
  Správanie lekárov na oddelení1,552,162,051,77-0,99
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,732,522,371,97-1,47
  Správanie sestier na oddelení2,272,582,521,90-2,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,642,352,221,80-1,59
  Starostlivosť sestier na oddelení2,182,612,531,87-2,46
  Kvalita ubytovania na oddelení1,822,892,702,31-0,94
  Kvalita stravy na oddelení1,913,232,992,48-1,48
  Kvalita upratovania na oddelení2,182,802,681,95-2,31
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,642,582,411,89-1,81
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,822,582,441,94-1,73
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,452,912,832,11-2,43
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,453,022,922,12-2,98
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,582,582,20-0,72
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,692,692,42-0,46
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %3,2 %0,88
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,6 %0,2 %0,6 %6,5 %2,68
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,4 %0,8 %1,3 %11,8 %3,05
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV397407799 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,76,76,75,8-0,36
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %8,2 %2,12
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %2,2 %-0,19
  Odchádzajúce preklady2,6 %2,0 %2,1 %3,0 %0,74
  Plánovanosť61,5 %85,7 %84,5 %26,9 %3,32
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV830832 842 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti29 331 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,4 %14,8 %0,44
  Tržby7 287 829  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení377 060  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku251 436  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje8,6 %4,2 %0,47
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,7 %51,8 %-0,01
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75