Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Cievna chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (2)JIS kardiologická  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Kardiológia  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Fakultná nemocnica Nitra

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17336007
Adresa:Špitálska 6, 949 01 Nitra zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnnitra.sk
Web:www.fnnitra.sk/fnnitra/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,041,752,752,292,320,19
  Správanie lekárov na oddelení1,871,592,081,911,88-0,19
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,941,632,332,052,090,23
  Správanie sestier na oddelení1,901,692,252,012,030,13
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,991,662,272,051,93-0,77
  Starostlivosť sestier na oddelení1,911,662,292,031,97-0,39
  Kvalita ubytovania na oddelení2,351,972,702,432,610,87
  Kvalita stravy na oddelení2,672,472,862,722,71-0,08
  Kvalita upratovania na oddelení1,931,752,532,152,180,14
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,841,472,352,001,97-0,14
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,971,502,472,102,06-0,30
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,051,882,602,252,21-0,27
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,081,722,382,152,190,38
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,771,772,211,06
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,102,102,440,72
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %1,5 %3,0 %2,5 %2,6 %0,36
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti7,9 %*10,4 %9,9 %8,9 %-0,55
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí21,7 %*13,4 %15,0 %5,5 %-2,07
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,3 %23,8 %15,3 %15,2 %12,2 %-1,41
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch10,0 %10,0 %3,4 %-1,39
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %0,4 %1,9 %1,7 %1,8 %0,26
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %5,8 %0,0 %0,2 %3,7 %1,53
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti19,6 %46,7 %0,9 %6,3 %51,5 %1,89
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,4 %0,4 %0,4 %0,2 %-1,99
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,3 %21,3 %4,4 %5,3 %7,0 %0,66
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,9 %22,9 %6,4 %8,9 %11,9 %0,79
  Reoperovanosť2,5 %0,6 %3,1 %2,8 %3,3 %0,53
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,0 %0,0 %3,4 %2,04
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,3 %0,9 %0,6 % 
  Operovanosť86,4 %59,3 %78,5 %79,4 %77,5 %0,35
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1141,187-1,04
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 7692 08018 34729 19636 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,05,66,56,36,2-0,14
  Točivosť pacienta9,5 %1,3 %5,3 %6,3 %7,9 %0,58
  Prijaté preklady1,1 %1,0 %2,1 %1,7 %1,9 %-0,37
  Odchádzajúce preklady1,6 %1,8 %3,1 %2,6 %3,0 %0,44
  Plánovanosť30,3 %25,2 %42,8 %37,8 %35,5 %0,29
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 5617337 22412 51816 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,416,7-0,27
  Počet lôžok717  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti5 026 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %83,2 %2,13
  Tržby44 186 602  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení110 934  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 917 132  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje4,6 %-9,3 %1,38
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti63,2 %65,3 %-0,16
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií4 281 €1 086 €-2,58
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,370,77-1,20
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií14,398,34-1,88