Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDetská chirurgiaDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHrudníková chirurgiaInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS geriatrickáJIS gynekologickáJIS hrudníková chirurgiaJIS infekčnáJIS internáJIS kardiologickáJIS neurologickáJIS pediatrickáJIS úrazováJIS urologickáKardiológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaMaxilofaciálna chirurgiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická infektológiaPediatrická otorinolaryngológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica Nitra

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17336007
Adresa:Špitálska 6, 949 01 Nitra zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fnnitra.sk
Web:www.fnnitra.sk/fnnitra/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,001,942,252,092,110,16
  Správanie lekárov na oddelení1,811,861,991,891,85-0,26
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,992,042,142,062,04-0,09
  Správanie sestier na oddelení1,891,732,302,022,030,06
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,891,782,121,961,88-0,50
  Starostlivosť sestier na oddelení1,871,692,221,971,97-0,06
  Kvalita ubytovania na oddelení2,122,182,342,222,531,54
  Kvalita stravy na oddelení2,522,712,792,652,670,10
  Kvalita upratovania na oddelení2,001,802,142,022,090,35
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,821,882,051,921,940,11
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,021,752,142,022,00-0,13
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,141,822,412,192,17-0,12
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,982,062,362,142,150,12
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky **157 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %1,5 %2,9 %2,4 %2,6 %0,27
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,1 %*10,9 %10,5 %9,3 %-0,42
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí5,3 %*7,0 %6,5 %3,7 %-1,43
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu12,5 %21,7 %15,8 %15,3 %13,4 %-1,34
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch5,4 %5,4 %3,6 %-0,45
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,6 %1,7 %1,6 %1,6 %1,9 %0,48
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %7,6 %0,1 %0,5 %4,8 %1,48
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti17,6 %44,1 %0,6 %5,9 %49,8 %1,73
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,2 %0,4 %0,3 %0,3 %-0,48
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,4 %14,9 %3,8 %6,3 %9,0 %0,82
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní15,5 %17,2 %11,0 %12,3 %15,2 %0,78
  Reoperovanosť4,4 %1,2 %2,3 %2,9 %5,7 %0,90
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,4 %*1,1 %1,6 %3,2 %1,28
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,8 %1,2 % 
  Operovanosť87,6 %46,1 %75,4 %76,1 %72,4 %0,37
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 2682 27215 55826 09831 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,25,57,56,97,00,18
  Točivosť pacienta8,8 %1,0 %5,1 %5,9 %9,2 %1,32
  Prijaté preklady0,9 %1,8 %2,1 %1,7 %1,9 %-0,24
  Odchádzajúce preklady1,6 %1,8 %3,3 %2,6 %3,3 %0,69
  Plánovanosť16,6 %23,8 %31,9 %26,4 %22,2 %0,59
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 3307814 3029 41311 225 
  Počet lôžok717717717  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %70,8 %2,26
  Tržby43 023 558  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 411 628  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 629 992  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje14,0 %-8,9 %2,28
  Krátkodobé záväzky3 839 143  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky23 264  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti50,7 %63,1 %-0,92
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €794 €0,98
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,521,37
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,367,830,84