Zoznam odborností

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaJIS chirurgickáJIS internáKlinická onkológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36119369
Adresa:Ul. M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zobraziť na mape
E-mail:nspnm@nspnm.sk
Web:www.nspnm.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,372,241,802,081,41
  Správanie lekárov na oddelení1,121,941,531,821,40
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,262,311,782,021,13
  Správanie sestier na oddelení1,282,261,771,991,04
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,231,971,601,861,33
  Starostlivosť sestier na oddelení1,232,121,671,961,27
  Kvalita ubytovania na oddelení1,331,841,582,442,30
  Kvalita stravy na oddelení1,812,662,232,571,38
  Kvalita upratovania na oddelení1,281,971,622,011,45
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,272,061,661,951,43
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,332,261,791,970,87
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,502,702,092,160,32
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,682,822,252,19-0,27
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,312,312,510,42
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,871,872,190,69
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,3 %1,5 %7,8 %6,5 %3,2 %-1,39
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**12,3 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*2,2 %1,7 %4,7 %0,62
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu4,5 %*11,5 %13,6 %0,23
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,4 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***2,5 %*
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,8 %0,0 %10,0 %7,3 %11,1 %0,26
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti11,4 %15,0 %12,0 %42,8 %1,78
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %1,2 %1,1 %0,8 %-0,64
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní17,0 %*10,3 %12,0 %10,9 %-0,35
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,6 %40,0 %14,1 %15,8 %14,4 %-0,41
  Reoperovanosť*0,0 %0,0 %4,1 %2,04
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*7,7 %7,1 %2,2 %-1,05
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 %0,5 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV708811 9162 7058 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,44,46,56,06,40,13
  Točivosť pacienta8,0 %6,2 %4,2 %6,8 %8,3 %0,27
  Prijaté preklady3,6 %4,9 %3,7 %1,4 %0,63
  Odchádzajúce preklady3,1 %9,9 %10,0 %7,9 %2,7 %-3,33
  Plánovanosť15,9 %37,0 %97,2 %40,5 %20,1 %1,11
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1121 914 
  Počet lôžok8080  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 304 009 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám46,5 %15,2 %-1,08
  Tržby4 998 662  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-480 219  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku417 389  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-1,3 %4,0 %-0,64
  Krátkodobé záväzky2 886 261  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky968  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci328 870  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti23,0 %38,7 %-1,10
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 479 €3 776 €0,33
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií3,702,02-0,64
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií22,186,25-2,43
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNsP v novembri roku 2006 zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý rozvíja a v súlade s požiadavkami aj pravidelne ročne úspešne obhajuje pod dohľadom certifikačného orgánu. Ostatným certifikačným auditom akreditovaným certifikačným orgánom CERTICOM bolo preukázané, že zavedený systém manažérstva kvality v NsP spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001 : 2009/ISO 9001 : 2008 v certifikovanej oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Platnosť certifikátu je do 17. 12. 2015.
 Ďalšie úspechy či silné stránkyS pomocou európskych štrukturálnych fondov a vlastných finančných prostriedkov bolo do prevádzky spustené novovybudované nadštandardné interné oddelenie A s jedno až dvojlôžkovými izbami s kompletným vlastným sociálnym zariadením, vo vybraných izbách aj s bezbariérovým prístupom, klimatizáciou, privolávacím signalizačným zariadením, TV prijímačom s DO. Izby sú vybavené novými polohovateľnými lôžkami s potrebným vybavením. Súčasne bola z fondov vybudovaná nová kuchyňa s moderným zariadením a jedáleň, opravená a vynovená fasáda. Z vlastných prostriedkov, za pomoci vedenia mesta Nové Mesto nad Váhom a prispenia sponzorov sme rekonštruovali strechu, vymenili strešné horizontálne a vertikálne zvody, vymenili okná za plastové, sprístupnili budovu bezbariérovo, zaviedli v stravovaní pacientov tabletový systém. Na novozriadených ambulanciách ortopedickej a chirurgickej sú k dispozícii nové operačné stoly a lampy a kompletne vybavený aseptický operačný sál na nenáročné zákroky.
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiEndoskopické centrum prevencie kolorektálneho karcinómu pri gastroenterologickej ambulancii - rádiologické pracovisko s digitálnym rontgenom, CT, digitálny mamograf, denzitometer - kardiologická ambulancia s ECHO KG - angiologická ambulancia s USG - interné a pneumologické ambulancie s bronchoskopickým pracoviskom - pracovníci sú dostatočne erudovaní a všetky pracoviská disponujú modernými diagnostickými prístrojmi a zaučeným personálom
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Sestra roka - manažér - finalistiBc. Tatiana Skovajsová