Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,33*2,021,540,65
  Správanie lekárov na oddelení1,24*1,631,390,48
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,28*1,441,340,64
  Správanie sestier na oddelení1,17*1,441,300,84
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,26*1,631,370,64
  Starostlivosť sestier na oddelení1,23*1,631,390,74
  Kvalita ubytovania na oddelení1,32*1,801,490,82
  Kvalita stravy na oddelení1,41*2,331,630,92
  Kvalita upratovania na oddelení1,38*1,441,450,69
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,34*1,801,500,61
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,43*1,631,490,87
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,46*2,221,680,68
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,41*2,441,750,63
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,41
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,801,80-1,41
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,7 %4,2 %6,2 %4,8 %-0,09
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***0,0 %0,00
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,8 %**10,7 %-0,27
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,0 %0,1 %-1,45
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní13,0 %17,6 %2,6 %8,1 %-1,43
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,1 %20,7 %7,6 %13,2 %-1,34
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,0 %0,0 %0,00
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9800,00
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6011268601 587 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,27,69,19,00,77
  Točivosť pacienta2,0 %0,0 %0,8 %1,2 %0,77
  Prijaté preklady10,1 %1,6 %16,4 %12,9 %-1,56
  Odchádzajúce preklady3,8 %7,1 %6,0 %5,3 %-1,32
  Plánovanosť7,3 %11,1 %23,8 %16,6 %-1,06
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV006262 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)11,40,00
  Počet lôžok55  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,00