Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská chirurgia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (2)Pediatrická anestéziológia  (2)Pediatrická hematológia a onkológia  (2)Pediatrická infektológia  (1)Pediatrická intenzívna medicína  (1)Pediatrická neurológia  (1)Pediatrická otorinolaryngológia  (1)

Detská fakultná nemocnica Košice

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:00606715
Adresa:Trieda SNP 1, 040 11 Košice zobraziť na mape
E-mail:riaditelstvo@dfnkosice.sk
Web:www.dfnkosice.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***2,19*
  Správanie lekárov na oddelení***1,91*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***2,27*
  Správanie sestier na oddelení***2,03*
  Starostlivosť lekárov na oddelení***1,91*
  Starostlivosť sestier na oddelení***1,94*
  Kvalita ubytovania na oddelení***2,94*
  Kvalita stravy na oddelení***3,21*
  Kvalita upratovania na oddelení***2,61*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***1,94*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***1,76*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***1,94*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***1,88*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,3 %1,5 %1,1 %1,3 %0,6 %-1,55
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu****6,7 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,7 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,6 %0,0 %0,2 %0,4 %0,2 %-1,95
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,2 %7,1 %18,1 %12,4 %12,4 %0,00
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti4,4 %7,1 %1,0 %2,4 %2,4 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-1,12
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,3 %20,9 %3,9 %6,6 %6,5 %-0,14
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,5 %12,5 %6,1 %10,7 %13,5 %0,64
  Reoperovanosť1,9 %0,0 %3,3 %2,4 %3,8 %1,94
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,2 %6,6 %0,0 %3,3 %3,4 %0,01
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %0,9 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,3271,1701,20
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 7171 3622 8907 9699 225 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,56,65,76,75,4-1,25
  Točivosť pacienta6,8 %2,3 %3,8 %4,9 %6,1 %0,35
  Prijaté preklady2,6 %3,3 %2,3 %2,6 %2,1 %0,87
  Odchádzajúce preklady2,1 %1,4 %2,7 %2,2 %1,6 %-1,28
  Plánovanosť2,0 %18,8 %24,2 %12,9 %26,0 %-1,55
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7152251411 0812 667 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)11,912,40,44
  Počet lôžok242236240  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 153 354 €12 715 003 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám8,5 %59,7 %1,30
  Tržby13 632 734  €21 315 639  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-451 971  €-2 144 115  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 249 673  €1 419 300  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,9 %-3,4 %1,08
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti39,4 %57,3 %-1,32
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,254,340,88