Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská chirurgia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (2)Pediatrická anestéziológia  (2)Pediatrická hematológia a onkológia  (2)Pediatrická infektológia  (1)Pediatrická intenzívna medicína  (1)Pediatrická neurológia  (1)Pediatrická otorinolaryngológia  (1)

Detská fakultná nemocnica Košice

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:00606715
Adresa:Trieda SNP 1, 040 11 Košice zobraziť na mape
E-mail:riaditelstvo@dfnkosice.sk
Web:www.dfnkosice.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**2,28*
  Správanie lekárov na oddelení**1,84*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,81*
  Správanie sestier na oddelení**2,22*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,79*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,97*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,97*
  Kvalita stravy na oddelení**2,93*
  Kvalita upratovania na oddelení**2,48*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,82*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,54*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,07*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,69*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,8 %1,4 %0,8 %0,9 %0,5 %-1,57
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***11,1 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %0,0 %0,3 %0,3 %0,1 %-1,72
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,6 %0,0 %7,8 %5,8 %5,8 %0,00
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti10,3 %14,3 %5,7 %7,6 %7,6 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-1,53
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,6 %15,1 %3,5 %7,2 %6,5 %-0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,3 %13,3 %4,9 %11,2 %13,6 %0,53
  Reoperovanosť2,7 %2,3 %0,6 %1,9 %4,7 %1,68
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,2 %1,1 %1,7 %2,9 %3,1 %0,17
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,5 %0,6 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,3731,1781,47
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 1261 3463 1078 5799 679 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,15,75,46,24,9-1,49
  Točivosť pacienta6,8 %0,4 %3,4 %4,6 %5,5 %0,32
  Prijaté preklady4,3 %3,0 %4,5 %4,2 %2,7 %1,57
  Odchádzajúce preklady2,6 %0,9 %2,0 %2,1 %1,5 %-1,56
  Plánovanosť12,4 %21,2 %31,1 %20,6 %40,6 %-1,52
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7702116741 6553 790 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,213,11,05
  Počet lôžok236  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 700 330 €15 936 826 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám24,8 %77,1 %1,12
  Tržby14 899 300  €20 683 664  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-901 966  €-3 112 521  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 230 244  €1 307 097  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,2 %-8,7 %1,31
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti71,9 %63,9 %1,01
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,833,79-0,85