Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS internáNeonatológiaNovorodenecké posteleOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPlastická chirurgiaUrológiaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

Kategória:Všeobecné nemocnice
Počet lôžok:245
IČO:36084221
Adresa:Winterova 66, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@naw.sk
Web:www.naw.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,89*2,912,632,28-1,31
  Správanie lekárov na oddelení1,68*2,732,462,02-1,47
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,77*2,872,582,24-1,11
  Správanie sestier na oddelení2,00*2,822,602,14-1,68
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,91*2,732,512,06-1,53
  Starostlivosť sestier na oddelení1,86*2,802,562,11-1,59
  Kvalita ubytovania na oddelení1,73*3,212,822,65-0,43
  Kvalita stravy na oddelení2,41*3,303,062,82-0,73
  Kvalita upratovania na oddelení1,73*2,752,472,16-1,02
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,82*2,692,462,15-1,06
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,91*2,862,602,18-1,59
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,00*3,272,912,37-1,94
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,82*2,872,582,40-0,66
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu146*124183 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu324119206205 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,9 %1,2 %3,9 %3,2 %3,2 %-0,00
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*5,8 %5,3 %11,6 %0,86
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí13,3 %13,3 %4,8 %-2,04
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu18,2 %*13,7 %14,0 %14,0 %0,01
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,1 %0,01
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**13,9 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,2 %2,5 %2,7 %2,1 %2,3 %0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti5,9 %7,3 %7,1 %9,9 %0,56
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti5,9 %10,6 %10,3 %30,9 %1,34
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,3 %0,3 %0,7 %0,96
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,7 %9,7 %5,5 %6,1 %11,3 %1,53
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,2 %10,9 %9,3 %9,6 %14,9 %1,48
  Reoperovanosť2,3 %1,7 %2,2 %2,2 %8,7 %0,80
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*1,0 %0,9 %2,1 %0,79
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,1 %-0,15
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,2 %0,1 %0,1 %0,2 %0,59
  Operovanosť59,1 %46,7 %47,5 %49,8 %57,0 %-0,49
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 1223941 5163 084 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,75,75,77,00,27
  Točivosť pacienta3,5 %3,8 %3,6 %6,1 %0,89
  Prijaté preklady1,6 %1,8 %1,6 %1,4 %0,04
  Odchádzajúce preklady1,1 %1,5 %1,2 %2,0 %0,71
  Plánovanosť24,5 %27,7 %25,2 %20,5 %0,24
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV6991278261 068 
  Počet lôžok247243  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 668 218 €1 657 803 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám30,4 %15,1 %-0,36
  Tržby8 785 435  €10 972 740  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-878 667  €-21 922  € 
  Odpisy dlhodobého majetku595 202  €484 154  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-3,2 %4,2 %-1,25
  Krátkodobé záväzky3 728 990  €3 665 031  € 
  Dlhodobé záväzky45 701  €157 571  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €153 233  € 
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 649 €2 262 €0,14
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,750,99-1,08
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,756,280,55
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica A.Wintera, n.o. je všeobecnou nemocnicou s ôsmimi lôžkovými oddeleniami, vyše tridsiatimi ambulanciami a šiestimi spoločnými a liečebnými zložkami (SVaLZ). Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v týchto lôžkových oddeleniach: -.Interné oddelenie -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie -Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny -Pediatrické oddelenie -Novorodenecké oddelenie -Gynekologické a pôrodnické oddelenie -Chirurgické oddelenie -Ortopedické oddelenie V oblasti SVaLZ poskytuje nemocnica služby v týchto oddeleniach: -RDG oddelenie a CT pracovisko -Hematologické a transfuziologické oddelenie -Klinická biochémia -Klinická Mikrobiológia -Patologická anatómia -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie